Darbo pasiūlymai

VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖS VADOVUI

Pareigybės užimtumas – 1,0.

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto) biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos ar odontologijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto) socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip dviejų metų stažą sveikatos priežiūros srityje; būti pabaigus ne mažiau kaip 48 valandų trukmės vidaus medicininio audito kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.


Funkcijos:

Dalyvauti nustatant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius; rengti vidaus medicininio audito veiklos aprašą; pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaryti ir įstaigos vadovui teikti tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą; atlikti planinius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą; įstaigos vadovo nurodymu atlikti neplaninius vidaus medicininius auditus; atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikti įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;

organizuoti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones; rinkti ir apibendrinti informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis; pagal savo kompetenciją nagrinėti pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikti įstaigos vadovui; įstaigos vadovui pavedus, atstovauti įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; dalyvauti rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;

analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengti vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.


VIDAUS LIGŲ GYDYTOJUI,  ŠEIMOS GYDYTOJUI,  MEDICINOS GYDYTOJUI 

Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje


GYDYTOJUI KARDIOLOGUI, GYDYTOJUI NEUROLOGUI 

Konsultacinėje poliklinikoje


RADIOLOGIJOS TECHNOLOGUI

ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJUI


Pretendentų CV siųsti el. paštu: info@radviliskioligonine.lt

Pasiteirauti tel.  + 370 8 422 524 35


Konfidencialumą garantuojame

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, įstaigos kodas 171448341

Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis, Tel. (8 422) 52 435, faks. (8 422) 60 210

El. paštas - info@radviliskioligonine.lt